13. Tatatacara Medhar Pangandikan Wonten Sangajenging Tiyang Ingkang Mboten Sami Agaminipun

amedhar pangandikan wonten sangajenging tiyang ingkang mboten sami agaminipun, benten sanget kaliyan medhar pangandikan wonten ing sangajenging tiyangingkang nunggil agami. 

 
Pranåtå Cårå - ᭙

13. Tatatacara Medhar Pangandikan Wonten
Sangajenging Tiyang Ingkang Mboten
Sami Agaminipun

amedhar pangandikan wonten sangajenging tiyang ingkang mboten sami agaminipun, benten sanget kaliyan medhar pangandikan wonten ing sangajenging tiyangingkang nunggil agami.
Medhar pangandikan wonten sangajenging tiyang ingkang maneka warni agami lan keyakinanipun kedah ngatos - atos.
Lan ingkang kedah kagatosaken kados ing ngandhap punika:
1. Busana ingkang kita agem kedah rapi lan sampun ngetingalaken agami
    ingkang kita rasuk / kaanut
2. Basa ingkang kita ginakaken kedah ingkang asipat umum, kenging
    ngginakaken basa Indonesia nanging ugi kaselingan basa dhaerah.
3. Isi wedharing pangandikan dipun jumbuhaken kaliyan wigatosing
    panjenengan ngayahi pakaryan ing adicara kasebat.
    Pangandikan sampun ngantos pisan - pisan ngunggulaken satunggaling
    agami lan mojokaken agami sanes.
    Sampun ngantos angina agami ingkang boten kita rasuk.
    Tundhonipun sanget mbebayani.
    Manawi perlu, sami kaajak manunggalaken sesamining umat ingkang
    sami ngrasuk agami, upaminipun gentosan makarya sesarengan
    wonten ing pembangunan, tulung - tinulung mat sinamadan wonten ing
    urusan panggesanganing ndonya lan bebrayan.


Kapethik saking : Tuladha Panatacara Lan Tanggap Wacana Basa Jawi,
Karakit dening : Purwadi

 kds penutup
wangsul-manginggil

Вадим Логофет Sberbankкисти из натурального ворсалобановский александр жена

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

7343337
  Hari ini     :  Hari ini :797
  Kemarin     :  Kemarin :1531
  Minggu ini   :  Minggu ini :6381
  Bulan ini   :  Bulan ini :28782
Kunjungan Tertinggi
08-21-2016 : 1963
Online : 14

Kontak Admin.

email-kidemang