11. Medhar Pangandikan Wonten Sangajenging Para Santri

amedhar pangandikan wonten sangajenging para santri utawi tiyang - tiyang ingkang umumipun kuwat agaminipun mila kedah kita gatosaken bab ingkang kados mekaten kacetha ing ngandhap punika:

 
Pranåtå Cårå - ᭙

11. Medhar Pangandikan Wonten
Sangajenging Para Santri

amedhar pangandikan wonten sangajenging para santri utawi tiyang - tiyang ingkang umumipun kuwat agaminipun mila kedah kita gatosaken bab ingkang kados mekaten kacetha ing ngandhap punika:

1. Busana ingkang sopan. Kautamekaken ngagem pecis sampun ngantos
    pisan - pisan ngagem dhasi kupu - kupu, busana ingkang prasaja /
    biasa nanging sopan.
2. Kaginakaken basa (bahasa) Indonesia / Jawi ingkang biasa wonten
    ing pembikaan medhar pangandikan kita kedah ngajak piyambakipun
    ngucapaken puji syukur dhumateng Gusti Allah, utawi ngajak
    pamyarsa maos Basmallah.
3. Isining pangandikan kedah kajumbuhaken kaliyan paraga punapa
    ingkang nedheng kita ayahi wonten ing adicara ingkang dipun
    wontenaken.
    Upaminipun menawi kita minangka Ketua panitia mrengeti Isro'
    Mi'roj, mila kedahipun ingkang kita aturaken inggih punika :
    Ngucapaken atur panuwun awit panyengkuyung lan partisipasinipun
    para rawuh ing adicara kasebat. Lajeng kita kedah nyuwun
    pangapunten.
4. Kautamekaken sampun ngantos nuwuhaken panggalih ingkang kirang
    prayogi wonten salebeting golongan ingkang taksih nunggil Agami.
    Sampun ngantos ngaturaken pangandikan ingkang asipat khilafiah.


Kapethik saking : Tuladha Panatacara Lan Tanggap Wacana Basa Jawi,
Karakit dening : Purwadi

 kds penutup
wangsul-manginggil

Вадим Логофет отецсотейник с антипригарным покрытиемполигон ооо одесса

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

7301381
  Hari ini     :  Hari ini :807
  Kemarin     :  Kemarin :1225
  Minggu ini   :  Minggu ini :8159
  Bulan ini   :  Bulan ini :28657
Kunjungan Tertinggi
08-22-2016 : 1963
Online : 28

Kontak Admin.

email-kidemang